MATERIAL I COMPONENTS


1- TRANSFORMADORS
 
 
2- RELLOTGES PROGRAMADORS
 
 
3- GUARDAMOTORS
 
 
4- ARRENCADORS SUAUS
 
 
5- VARIADORS DE FREQÜÈNCIA
 
 
6- CONTACTORS
 
 
7- RELES TÈRMICS
 
 
8- INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
 
 
9- INTERRUPTORS DIFERENCIALS
 
 
10- FUSIBLES I PORTAFUSIBLES
 
 
11- TEMPORITZADORS ELECTRÒNICS
 
 
12- RELÉS
 
 
13A- INTERRUPTORS I SENSORS DE NIVELL
 
 
13B- INTERRUPTORS I SENSORS DE FLUX I CABAL
 
 
14A- LÀMPADES PER PISCINES
 
 
14B- FONTS D'ALIMENTACIÓ
 
 
15- COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
 
 
16- ELECTROVÀLVULES I CONTROL
 
 
17- CONDENSADORS PER A MOTORS
 
 
18- INTERRUPTORS, POLSADORS I SELECTORS
 
 
19- CONNECTORS I BASES
 
 
20- PREMSAESTOPES
 
 
21- CONUS PASSACABLES
 
 
22- VENTILADORS I ACCESSORIS
 
 
23A- CAIXES ELÈCTRIQUES IP65/IP66
 
 
23B- CAIXES ELÈCTRIQUES IP65 RCP
 
 
24- CAIXES ELÈCTRIQUES MODULARS
 
 
25- ARMARIS ELÈCTRICS DE POLIESTER
 
 
26- ARMARIS ELÈCTRICS METÀL.LICS
 
 
27- MÒDULS ELÈCTRICS DE POLIÈSTER
 
 
28- TERMINALS ANELLA I FASTON
 
 
29- TERMINALS DE PUNTA
 
 
29- REGULADORS D'INTENSITAT
 
 
31- FINAL DE CARRERA I MICRORRUPTORS
 
 
  PRODUCTES

11- TEMPORITZADORS ELECTRÒNICS

Temporitzadors electrònics
 
 
   
 
TMP01

Temporitzador electrònic modular DIN.
Funció: Retard a la desconnexió.

PVP: 127,80€


 
TMP02

Temporitzador electrònic modular DIN.
Funció: Retard a la connexió.

PVP: 127,80€


 
TMP03

Temporitzador electrònic modular DIN.
Funció: Cíclic simètric.

PVP: 127,80€


 
TMP04

Temporitzador electrònic modular DIN.
Funció: Cíclic asimètric.

PVP: 128,70€


 
TMP05

Temporitzador electrònic modular DIN.
Funció: Temps freqüència i temps impuls.

PVP: 128,70€