AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
17- DETECTOR VOLTATGE
 
 
18- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
19- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
20- ENERGIA SOLAR
 
 
21- CONTROL GSM
 
 
22- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
23- GRUPS DE PRESSIO
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
27- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
28- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

23- GRUPS DE PRESSIO

Quadres elèctrics disenyats i montats per mantenir la pressió constant en qualsevol instal·lació: comunitats d'habitatges, industries, regs, hospitals, hotels, poliesportius, col·legis, etc… Equipats amb variador de velocidad que regula la velocitat de la bomba principal a través d'un transductor de pressió i amb alternància de bombes.
 
 
   
 

 
A2B

Equip control alternància de 2 bombes.
Led de marxa bomba 1.
Led de marxa bomba 2.
Led alimentació 230V.
Entrada 1 per l'alternància de 2 bombes.
Entrada 2 per la marxa de 2 bombes.
Sortida 1 tipus relé 8A/250V.
Sortida 2 tipus relé 8A/250V.
Alimentació 230V.
Dimensions 71x90x70mm. Din 4 mòduls.


 
A3B

Equip control alternància de 2 bombes.
Led de marxa bomba 1.
Led de marxa bomba 2.
Led d'alarma.
Entrada 1 per l'alternància de 2 bombes.
Entrada 2 per la marxa de 2 bombes.
Entrada 3 per alarma de nivell.
Entrada 4 per alarma térmica.
Sortida 1 tipus relé 8A/250V.
Sortida 2 tipus relé 8A/250V.
Alimentació 230V.
Dimensions 71x90x70mm. Din 4 mòduls.