AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE

Quadres elèctrics per al control i protecció de bombes de buidatge per a pàrquings, garatges, obres, vaixells, sales de màquines de piscines, soterranis, etc ... Serveix per a usos puntuals davant emergències i inundacions.
 
 
   
 


Instal·lació R23P.Bombes de buidatge.
Pàrkings, garatges, nàutica.
Sensor de nivell SHN2 per espais reduïts.
Alimentació equip: 12V, 24V, 230V.
Protecció bloqueig bomba en períodes de llarg repòs.


 
R23P

Quadre electrònic pel control automàtic de bombes
230V II de buidat. Protecció contra bloqueig de bomba
en períodes de llarg repòs. Inclou contactor, placa
electrònica de control i sensor SHN2.

PVP: 288,16€


 
R23PG2

Quadre electrònic pel control automàtic de bombes
230V II de buidat. Protecció contra bloqueig de bomba
en períodes de llarg repòs. Inclou contactor, guardamotor,
placa electrònica de control i sensor SHN2.

PVP: 305,45€


 
R23PG3

Quadre electrònic pel control automàtic de bombes
400V III de buidat. Protecció contra bloqueig de bomba
en períodes de llarg repòs. Inclou contactor, guardamotor,
placa electrònica de control i sensor SHN2.

PVP: 328,51€


 
SHN2

Sonda de nivell doble.
Especial per espais reduits.
Dimensiones: 74x38x20cm.