PISCINES I EQUIPS


1- CLORADOR SALÍ E.RIBAS
 
 
2- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ
 
 
3- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ I NETEJAFONS
 
 
4- NETEJAFONS ELECTRÒNIC AUTOMÀTIC LCA
 
 
5- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS
 
 
7- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS
 
 
8- QUADRES ELÈCTRICS PER 4 PROJECTORS
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS PER PROJECTORS AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA
 
 
10- LÀMPADES PER PISCINA I COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
 
 
11- CONTROL TEMPORITZADOR PROJECTORS PISCINA
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR I FILTRACIÓ
 
 
13- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
14- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
15- QUADRES ELÈCTRICS PER A PISCINES DESBORDANTS
 
 
16- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS
 
 
17- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
18- ACCESSORIS PER SPAS
 
 
19- QUADRES ELÈCTRICS PER SPAS
 
 
20- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS PER SPAS
 
 
21- PROTECCIÓ I CONTROL DE BOMBES DE CALOR
 
 
22- CONTROL DE DUTXES DE HIDROTERÀPIA
 
 
23- EQUIP ELECTRÒNIC SEGURETAT SAUNES I SPAS
 
 
24- REGULACIÓ AUTOMÁTICA DE NIVELL
 
 
25- REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
26- EQUIP ANTI GEL
 
 
27- INDICADORS DE TEMPERATURA
 
 
28- CONTROL REMOT PER COBERTES AUTOMÀTIQUES PER PISCINES
 
 
29- CONTROL ELECTRÒNIC VIA WIFI
 
 
30- ENERGIA SOLAR
 
 
31- CONTROL DE VÀLVULES MOTORIZADES
 
 
32- CONTROL DE CABAL ELECTRÒNIC
 
 
33- QUADRES ELÈCTRICS PER A FONTS ORNAMENTALS
 
 
34- QUADRES ELÈCTRICS AMB VELOCITAT VARIABLE
 
 
35- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

14- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS I FILTRACIÓ

Quadres elèctrics amb armaris estancs IP65/66 per a la protecció i control d'una bomba de filtració màx. 1,5 CV 230V II i tres projectors de piscina a 12V i 24V. Equipats amb rellotge programador, selector manual-stop-automàtic, contactor, guardamogtor, interruptor on-off pel projector, transformador certificat segons norma EN61558 i fusibles de protecció en l'entrada i sortida del transformador i de cada projector.
 
 
   
 
R13CL1

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 100W.
Control i protecció per 3 projectors 12V de 33W.
Inclou fusibles de protecció en cada sortida.
Dimensions: 245x395x130mm.

PVP: 310,27€


 
R13CL3

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 300W.
Control i protecció per 3 projectors 12V de 100W.
Inclou fusibles de protecció en cada sortida.
Dimensions: 245x395x130mm

PVP: 323,52€


 
R13CL24

Protecció i control de bomba màx. 1,5HP 230V II.
No inclou transformador. Inclou magnetotèrmic i fusibles
sortida de protecció per 3 sortides projector 24VDC.
Dimensions: 245x395x130mm.

PVP: 279,38€


 
R13B

Protecció i control de bomba filtre màx. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 600W i un transformador de 300W.
Control y protecció per a 3 focos 12V.
Inclou fusibles de protecció en cada sortida.
Dimensions: 390x300x130mm.

PVP: 448,65€


 
R13C

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 3 transformadors de 300W.
Control i protecció per 3 projectors 12V de 300W.
Inclou fusibles de protecció en cada sortida.
Dimensiones: 330x540x130mm.

PVP: 512,28€


 
R13AS

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 3 transformadors de 300W.
Control i protecció per 3 projectors 12V de 300W.
Inclou fusibles de protecció en cada sortida.
Especialment dissenyats i muntats per la seva instal·lació
en piscinas públiques o de pública concurrència. Equipats
amb protecció general magnetotèrmica i diferencial.
Dimensions: 360x540x170mm.