PISCINES I EQUIPS


1- CLORADOR SALÍ E.RIBAS
 
 
2- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ
 
 
3- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ I NETEJAFONS
 
 
4- NETEJAFONS ELECTRÒNIC AUTOMÀTIC LCA
 
 
5- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS
 
 
7- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS
 
 
8- QUADRES ELÈCTRICS PER 4 PROJECTORS
 
 
9A- QUADRES ELÈCTRICS PER PROJECTORS AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA
 
 
9B- LÀMPADES PER PISCINA I COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
 
 
10- CONTROL TEMPORITZADOR PROJECTORS PISCINA
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR I FILTRACIÓ
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
13- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
14- QUADRES ELÈCTRICS PER A PISCINES DESBORDANTS
 
 
15A- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS
 
 
15B- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
16A- ACCESSORIS PER SPAS
 
 
16B- QUADRES ELÈCTRICS PER SPAS
 
 
16C- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS PER SPAS
 
 
17- PROTECCIÓ I CONTROL DE BOMBES DE CALOR
 
 
18A- CONTROL DE DUTXES DE HIDROTERÀPIA
 
 
18B- EQUIP ELECTRÒNIC SEGURETAT SAUNES I SPAS
 
 
19A- REGULACIÓ AUTOMÁTICA DE NIVELL
 
 
19B- REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
20- EQUIP ANTI GEL
 
 
21- INDICADORS DE TEMPERATURA
 
 
22- CONTROL REMOT PER COBERTES AUTOMÀTIQUES PER PISCINES
 
 
23- ENERGIA SOLAR
 
 
24- CONTROL DE VÀLVULES MOTORIZADES
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER A FONTS ORNAMENTALS
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VELOCITAT VARIABLE
 
 
27- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

11- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR I FILTRACIÓ

Quadres elèctrics amb armaris estancs IP65/66 per a la protecció i control d'una bomba de filtració màx. 1,5 CV 230V II i un projector de piscina de a 12V i 24V. Equipats amb rellotge programador, selector manual-stop-automàtic, contactor, guardamogtor, interruptor on-off pel projector, transformador certificat segons norma EN61558 i fusibles de protecció en l'entrada i sortida del transformador i de cada projector.
 
 
   
 
R11CL1

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 100W.
Control i protecció per 1 projector 12V de 100W.
Dimensions: 245x395x130mm.

PVP: 281,17€


 
R11CL24

Protecció i control de bomba màx. 1,5HP 230V II.
No inclou transformador. Inclou magnetotèrmic i fusibles
sortida de protecció per 1 sortida projector 24VDC.
Dimensions: 245x395x130mm.

PVP: 254,29€


 
R11EL1

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 100W.
Control i protecció per 1 projector 12V de 100W.
Dimensions: 330x150x115mm.

PVP: 249,60€


 
R11B

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 300W.
Control i protecció per 1 projector 12V de 300W.
Dimensions: 310x250x125mm.

PVP: 276,84€


 
R11C

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 300W.
Control i protecció per 1 projector 12V de 300W.
Dimensions: 245x395x130mm.

PVP: 287,62€


 
R11E

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 300W.
Control i protecció per 1 foco 12V de 300W.
Dimensions: 330x150x115mm.

PVP: 258,93€


 
R11AS

Protecció i control de bomba max. 1,5HP 230V II.
Equipat amb 1 transformador de 300W.
Control i protecció per 1 projector 12V de 300W.
Especialmente diSsenyats i muntats per la seva instal·lació
en piscinas públiques o de pública concurrència. Equipats
amb protecció general magnetotèrmica i diferencial.
Dimensions: 270x360x170mm.