PISCINES I EQUIPS


1- CLORADOR SALÍ E.RIBAS
 
 
2- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ
 
 
3- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ I NETEJAFONS
 
 
4- NETEJAFONS ELECTRÒNIC AUTOMÀTIC LCA
 
 
5- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS
 
 
7- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS
 
 
8- QUADRES ELÈCTRICS PER 4 PROJECTORS
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS PER PROJECTORS AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA
 
 
10- LÀMPADES PER PISCINA I COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
 
 
11- CONTROL TEMPORITZADOR PROJECTORS PISCINA
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR I FILTRACIÓ
 
 
13- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
14- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
15- QUADRES ELÈCTRICS PER A PISCINES DESBORDANTS
 
 
16- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS
 
 
17- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
18- ACCESSORIS PER SPAS
 
 
19- QUADRES ELÈCTRICS PER SPAS
 
 
20- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS PER SPAS
 
 
21- PROTECCIÓ I CONTROL DE BOMBES DE CALOR
 
 
22- CONTROL DE DUTXES DE HIDROTERÀPIA
 
 
23- EQUIP ELECTRÒNIC SEGURETAT SAUNES I SPAS
 
 
24- REGULACIÓ AUTOMÁTICA DE NIVELL
 
 
25- REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
26- EQUIP ANTI GEL
 
 
27- INDICADORS DE TEMPERATURA
 
 
28- CONTROL REMOT PER COBERTES AUTOMÀTIQUES PER PISCINES
 
 
29- CONTROL ELECTRÒNIC VIA WIFI
 
 
30- ENERGIA SOLAR
 
 
31- CONTROL DE VÀLVULES MOTORIZADES
 
 
32- CONTROL DE CABAL ELECTRÒNIC
 
 
33- QUADRES ELÈCTRICS PER A FONTS ORNAMENTALS
 
 
34- QUADRES ELÈCTRICS AMB VELOCITAT VARIABLE
 
 
35- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

21- PROTECCIÓ I CONTROL DE BOMBES DE CALOR

Quadres elèctrics i equips electrònics per la protecció i el control de bombes de calor i de bombes de recirculació per instal·lacions amb bombes de calor. Equipats amb protecció magnetotèrmica, protecció diferencial, guardamotor, contactor, selector manual-stop-automàtic i equip electrònic BC1.
 
 
   
 
Quadres elèctrics 230V II (RBCM)

Quadres elèctrics per la protecció de bombes de calor 230V II.
Equipats amb protecció magnetotèrmica i diferencial.

RBCM16 - 16A 230V II
RBCM20 - 20A 230V II
RBCM25 - 25A 230V II
RBCM32 - 32A 230V II
RBCM40 - 40A 230V II


 
Quadres elèctrics 400V III (RBCT)

Quadres elèctrics per la protecció de bombes de calor 400V III.
Equipats amb protecció magnetotèrmica i diferencial.

RBCT10 - 10A 400V III
RBCT16 - 16A 400V III
RBCT20 - 20A 400V III


 
Quadres elèctrics 230V II (RBCMR)

Quadres elèctrics per la protecció de bombes de calor 230V II i de bombes de recirculació màxim 1,5HP 230V II.
Equipats amb protecció magnetotèrmica, protecció diferencial, guardamotor, contactor, selector manual-stop-automàtic i equip electrònic BC1.

RBCMR16 - 16A 230V II + máx. 1,5HP 230V II
RBCMR20 - 20A 230V II + máx. 1,5HP 230V II
RBCMR25 - 25A 230V II + máx. 1,5HP 230V II
RBCMR32 - 32A 230V II + máx. 1,5HP 230V II
RBCMR40 - 40A 230V II + máx. 1,5HP 230V II


 
Quadres elèctrics 400V III (RBCTR)

Quadres elèctrics per la protecció de bombes de calor 400V II i de bombes de recirculació màxim 1,5HP 400V II.
Equipats amb protecció magnetotèrmica, protecció diferencial, guardamotor, contactor, selector manual-stop-automàtic i equip electrònic BC1.

RBCTR10 - 10A 400V III + máx. 1,5HP 400V III
RBCTR16 - 16A 400V III + máx. 1,5HP 400V III
RBCTR20 - 20A 400V III + máx. 1,5HP 400V III


 
BC1

Equip control bomba de calor i bomba de recirculació.
Control temporitzador marxa de bomba de recirculació.
Pilots de senyalització marxa de bomba de calor i marxa
de bomba de recirculació.
Dimensions: 52x90x70. Din 3 mòduls.