PISCINES I EQUIPS


1- CLORADOR SALÍ E.RIBAS
 
 
2- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ
 
 
3- QUADRES ELÈCTRICS PER FILTRACIÓ I NETEJAFONS
 
 
4- NETEJAFONS ELECTRÒNIC AUTOMÀTIC LCA
 
 
5- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS
 
 
7- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS
 
 
8- QUADRES ELÈCTRICS PER 4 PROJECTORS
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS PER PROJECTORS AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA
 
 
10- LÀMPADES PER PISCINA I COMANDAMENTS A DISTÀNCIA
 
 
11- CONTROL TEMPORITZADOR PROJECTORS PISCINA
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS PER 1 PROJECTOR I FILTRACIÓ
 
 
13- QUADRES ELÈCTRICS PER 2 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
14- QUADRES ELÈCTRICS PER 3 PROJECTORS I FILTRACIÓ
 
 
15- QUADRES ELÈCTRICS PER A PISCINES DESBORDANTS
 
 
16- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS
 
 
17- POLSADORS ELECTRÒNICS I EQUIPS ELECTRÒNICS SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
18- ACCESSORIS PER SPAS
 
 
19- QUADRES ELÈCTRICS PER SPAS
 
 
20- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS PER SPAS
 
 
21- PROTECCIÓ I CONTROL DE BOMBES DE CALOR
 
 
22- CONTROL DE DUTXES DE HIDROTERÀPIA
 
 
23- EQUIP ELECTRÒNIC SEGURETAT SAUNES I SPAS
 
 
24- REGULACIÓ AUTOMÁTICA DE NIVELL
 
 
25- REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL SENSE CABLES VIA RÀDIO
 
 
26- EQUIP ANTI GEL
 
 
27- INDICADORS DE TEMPERATURA
 
 
28- CONTROL REMOT PER COBERTES AUTOMÀTIQUES PER PISCINES
 
 
29- CONTROL ELECTRÒNIC VIA WIFI
 
 
30- ENERGIA SOLAR
 
 
31- CONTROL DE VÀLVULES MOTORIZADES
 
 
32- CONTROL DE CABAL ELECTRÒNIC
 
 
33- QUADRES ELÈCTRICS PER A FONTS ORNAMENTALS
 
 
34- QUADRES ELÈCTRICS AMB VELOCITAT VARIABLE
 
 
35- QUADRES ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

25- REGULACIÓ AUTOMÀTICA DE NIVELL SENSE CABLES VIA RÀDIO

Armaris i equips electrònics per al control de nivell d'una piscina. Aquesta solució, li permet oblidar-se de l'estat del nivell d'aigua, ja que l'equip manté el nivell òptim per al correcte funcionament. Equipats amb transformador 230V / 24Vac per electrovàlvula 24Vac d'ompliment. Aquest sistema de regulació no requereix de cablejat entre el sensor i el quadre receptor ja que aquest equip treballa via ràdio. El sensor es pot acoblar a qualsevol vas de piscina, skimmer, dipòsit, etc ...
 
 
   
 

 

 
R23KD1

Equip electrònic per a la regulació automàtica de nivell de la piscina sense cables a través de via ràdio. Inclou quadre receptor R23KDR1, sensor emissor R23KDE1 i bateria emissor R23KDB1. Protecció "anti-onatge". Protecció amb temps de seguretat.

Dimensions R23KDR1: 200x160x80mm.
Dimensions R23KDE1: 65x80x55mm.


 
R23KD2

Equip electrònic per a la regulació automàtica de nivell de la piscina sense cables a través de via ràdio. Inclou quadre receptor R23KDR1, sensor emissor R23KDE1 amb cable SHN2 i bateria emissor R23KDB1. Protecció "anti-onatge". Protecció amb temps de seguretat.

Dimensions R23KDR1: 200x160x80mm.
Dimensions R23KDE2: 65x80x55mm.
Dimensions SHN2: 74x38x20mm.


 


Instal·lació del sensor R23KDE2 a
la tapa del skimmer de la piscina.


 
Electrovàlvules 24VAC

Acció Indirecta:

- Material fibra de vidre.
- Pas directe total.
- Recomenada per l'omplerta desde la xarxa d'aigua.

Acció Directa:

- Material llautó.
- Recomenada per l'omplerta des de dipòsits.

Veure més detalls del producte