AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
17- DETECTOR VOLTATGE
 
 
18- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
19- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
20- ENERGIA SOLAR
 
 
21- CONTROL GSM
 
 
22- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
23- GRUPS DE PRESSIO
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
27- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
28- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

22- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS

Quadres elèctrics pel control automàtic de sistemes de reg. Control i protecció de les bombes, electrovàlvules i actuadors de la instal·lació.
 
 
   
 
R27ER

Protecció i control de tot tipus de bombes (230V i 400V)
fins 18A EN UN SOL QUADRE sense sondes de nivel.

Quadre electrònic 230V i 400V per la protecció i control de bombes monofàsiques màx. 3HP i trifàsiques màx. 7,5HP fins 18A.

Protecció de sobrecàrrega i de falta d'aigua sense sondes de nivell.

Entrada especial 24V per a programadors de reg.

Veure més detalls del producte

 
QUADRE ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE

Quadres elèctrics amb arrencada directa per al control i protecció de les bombes de reg. Consultar potències i voltatges.


 
QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU

Quadres elèctrics amb arrencada suau per al control i protecció de bombes per a regs. Amb els arrencadors suaus es poden fer arrencades i aturades suaument, reduint al mínim els esforços elèctrics i mecànics.


 
QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT

Quadres elèctrics amb variador de velocitat o freqüència per al control i protecció de bombes per a regs. Amb els varidadores de velocitat podem controlar la velocitat de la bomba en tot moment.