AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL

Quadres elèctrics amb arrencada suau pel control i protecció de bombes per a pous amb sondes de nivel. Controlen la marxa i l'aturada de les bombes mitjançant els nostres equips electrònics. Amb els arrencadors suaus es posible realizar arrencades i parades suaument, reduint al mínim els esforços elèctrics i mecànics.
 
 
   
 
R27EA10

Quadre elèctric per bomba de pou o dipòsit amb arrencada suau.
Protecció bomba fins 2HP 1,5kW 3,5A 400V III.
Protecció de sobrecàrrega i de falta d'aigua sense sondes de nivell.
 
R27EA20

Quadre elèctric per bomba de pou o dipòsit amb arrencada suau.
Protecció bomba fins 4HP 3kW 6,5A 400V III.
Protecció de sobrecàrrega i de falta d'aigua sense sondes de nivell.
 
R27EA30

Quadre elèctric per bomba de pou o dipòsit amb arrencada suau.
Protecció bomba fins 7,5HP 5,5kW 12A 400V III.
Protecció de sobrecàrrega i de falta d'aigua sense sondes de nivell.
 
R27EA40

Quadre elèctric per bomba de pou o dipòsit amb arrencada suau.
Protecció bomba fins 10HP 7,5kW 16A 400V III.
Protecció de sobrecàrrega i de falta d'aigua sense sondes de nivell.
 


Sense Sondes de Nivell.