AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
17- DETECTOR VOLTATGE
 
 
18- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
19- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
20- ENERGIA SOLAR
 
 
21- CONTROL GSM
 
 
22- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
23- GRUPS DE PRESSIO
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
27- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
28- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS

Quadres elèctrics amb arrencada directe pel control i protecció de motors. Equipats amb protecció pels motors i selector de marxa.
 
 
   
 
R1A2D4

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 4A 230V II.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A2D6

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 6A 230V II.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A2D10

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 10A 230V II.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A2D16

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 16A 230V II.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa. 
R1A3D2

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 2A 400V III.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A3D4

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 4A 400V III.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A3D6

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 6A 400V III.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.
 
R1A3D10

Quadre elèctric per motor amb arrencada directe.
Protecció motor fins a 10A 400V III.
Equipat amb protecció de motor, contactor i selector marxa.